Home » Taal in Peru

Taal in Peru

Spaans of Castellano is de officiële voertaal van Peru, maar voor veel autochtone bevolkingsgroepen is Spaans slechts de tweede taal, na het Quechua of Aymara, talen die ook een officiële status hebben. Quechua was de taal van de Inca´s, dat heden ten dage nog in grote delen van de Andes wordt gesproken. In afgelegen Andesdorpen spreekt een groot deel van de ouderen niet of nauwelijks Spaans! In het uiterste zuiden van Peru (rond het Titicacameer) en op de Altiplano van Bolivia wordt Aymara gesproken. Daarnaast zijn er in het Amazonegebied nog tal van etnische indianengroepen met hun eigen taal. Peru telt in totaal 48 “levende” talen, ook al zijn er 7 die door slechts een enkele bewoner vloeiend gesproken wordt en als bedreigde taal kunnen worden aangemerkt. In de Amazone is de linguïstische diversiteit het grootst.

Voor veel mensen op het platteland is Spaans dus de tweede taal, en spreekt men dit over het algemeen langzaam. Met een klein beetje Spaans vergroot u de kans op interactie met de lokale bevolking en leert u ook meer over hun gebruiken en cultuur.

Engels wordt slechts mondjesmaat gesproken, voornamelijk in hotels, restaurants of toeristische winkels. Naast de mensen die als receptionist, gids, kelner in het toerisme werkzaam zijn, spreken veel studenten, wetenschappers en zakelijke professionals ook Engels. De doorsnee Peruaan spreekt nauwelijks tot geen Engels. Vaak krijgt men het al van jongs af aan onderwezen, maar vaak door docenten die de taal nauwelijks machtig zijn. Door een gebrek aan oefening en durf, vergeet men het vaak ook snel weer.

Spaans leren voor op reis?
Uw reis wordt zoveel interessanter als u een woordje Spaans kent. Overweeg daarom om voor vertrek een cursus Spaans te volgen. QueBueno in Breda verzorgt praktische cursussen Spaans. Mocht u niet in de buurt wonen, kunt u ook online les volgen. Bijkomend voordeel: eigenaresse Norma is geboren en getogen in Cusco, en haar man Rik heeft er 10 jaar gewoond. Ze kunnen je dus ook heel wat over de lokale cultuur en gebruiken vertellen!