De Machu Picchu Mythe

Iedereen die Peru bezoekt, zal het verhaal te horen krijgen: Machu Picchu werd, nog voor de verovering van het Inca-rijk door de Spanjaarden, om mysterieuze redenen verlaten en vergeten. De Spanjaarden ontdekten de Inca-stad nooit, en pas in 1911 herontdekte Yale-professor Hiram Bingham, na een epische klim en geleid door een plaatselijk jongetje, de “Verloren Stad van de Inca’s”.
Het heeft me altijd complete onzin geleken.

Machu Picchu - Verloren Stad van de Incas

Al in 1542 hadden de Spanjaarden onder leiding van Francisco de Orellana vanuit Quito en via de Andes de complete Amazone, tot aan de Atlantische oceaan toe, doorkruist op zoek naar rijkdommen. Op een dode meer of minder werd niet gekeken: van de genoemde 4000 man inheemse troepen en 220 Spanjaarden, waren er al respectievelijk ongeveer 3000 en 140 man gestorven of gedeserteerd nog voordat men goed en wel vanuit de bergen in de Amazone was beland.

Machu Picchu ligt hemelsbreed slechts 80 kilometer van Cusco en vanuit net buiten Ollantaytambo – waar een grote veldslag tussen Spanjaarden en Inca’s plaatsvond – loopt een pad van 43 kilometer, de wereldberoemde Inca Trail, regelrecht naar de “Verloren Stad”. Zouden op goud beluste Spaanse avonturiers de hele Amazone doorkruisen maar niet even een paadje in het hart van het zojuist veroverde Inca-rijk volgen dat van Inca-site naar Inca-site loopt, totdat het bij Machu Picchu uitkomt? Het lijkt mij onwaarschijnlijk.

Steeds vaker wordt de “Machu Picchu Mythe” tegenwoordig ook aangevallen. Volgens documenten uit 1714, gevonden in het Peruaanse Nationaal Archief, maakte Machu Picchu in die tijd al onderdeel uit van een hacienda – men heeft het letterlijk over “de antieke stad van de Inca’s van de berg Huayna Picchu”.

terrassen in Machu Picchu

Tot op heden is er een rechtzaak gaande tussen een familie uit Cusco en de Peruaanse staat, waarbij de familie claimt dat zij ten tijde van de “herontdekking” van Machu Picchu door Hiram Bingham rechtmatig eigenaar van het terrein was. De grond is volgens deze familie onteigend zonder dat men er ooit een cent voor teruggezien heeft.

Ook lijkt het er sterk op dat meerdere buitenlanders Machu Picchu voor Hiram Bingham hebbben bezocht. Het bekendste verhaal is ongetwijfeld dat van de Duitser Augusto Berns, die in de jaren 1860 een stuk grond tegenover de berg Machu Picchu kocht, daar een houtzagerij bouwde, maar al spoedig investeerders zocht om nabijgelegen Inca-ruïnes te plunderen – met medeweten van de Peruaanse staat. Een verklaring voor het feit dat Bingham relatief weinig Inca-artefacten vond?

En wat dacht u van deze landkaart, van nóg een Duitser, Herman Gohring, uit 1874?

Bronnen:

Comments are closed.