Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer u via de website Rondreizen Peru de vragenlijst met bouwstenen of het contactformulier invult en verzendt en/of als u een reisovereenkomst aangaat met Naturandes Travel, worden de verstrekte gegevens door ons vastgelegd. Naturandes Travel behandelt uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hoe Naturandes Travel met uw gegevens omgaat kunt u lezen in deze Privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Naturandes Travel. Naturandes Travel verwerkt uw gegevens enkel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal u enkel berichten sturen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens worden door Naturandes Travel verwerkt om u een persoonlijk programma op maat aan te bieden naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst met bouwstenen, of om contact met u op te nemen naar aanleiding van een door u ingevuld contactformulier. Indien u een reisovereenkomst sluit met Naturandes Travel worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst uit te voeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Indien u een reisovereenkomst sluit met Naturandes Travel worden de door u verstrekte adresgegevens gebruikt om u facturen te sturen. Daarnaast worden uw naam, geboortedatum, nationaliteit en uw paspoortnummer gebruikt om het geboekte programma – inclusief hotels, vlucht-, trein- en bustickets en eventuele entrees tot Machu Picchu – te kunnen reserveren en organiseren. Daartoe verstrekken wij enkel de benodigde gegevens aan onze partners ter plekke. Daarna is de betreffende partner verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Wij hebben met onze partners afgesproken dat zij de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Als Naturandes Travel wordt overgenomen door een andere partij kunnen uw persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

In alle andere gevallen worden uw gegevens niet verstrekt aan derden, behalve indien Naturandes Travel op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken.

Websites van derden
Indien u via een hyperlink vanaf onze website terecht komt op een website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Beveiliging
Naturandes Travel respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Naturandes Travel. Derden hebben geen toegang tot deze administratie.

Naturandes Travel is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Naturandes Travel niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Naturandes Travel.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens en ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ale u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u inzage in uw gegevens wilt hebben of Naturandes Travel wilt verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen, kun u een e-mail sturen naar info@rondreizenperu.com.

Wijziging van deze Privacyverklaring
Naturandes Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 20-10-2016