Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

RondreizenPeru B.V. (hierna “Rondreizen Peru”) is gevestigd aan de Baljuwstraat 4 (4351 AR) te Veere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64116778.

Wanneer u via de website Rondreizen Peru de vragenlijst met bouwstenen of het contactformulier invult en verzendt en/of als u een reisovereenkomst aangaat met Rondreizen Peru, worden de verstrekte gegevens door ons vastgelegd. Rondreizen Peru behandelt uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hoe Rondreizen Peru met uw gegevens omgaat kunt u lezen in deze Privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rondreizen Peru. Rondreizen Peru verwerkt uw gegevens enkel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal u enkel berichten sturen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens worden door Rondreizen Peru verwerkt om u een persoonlijk programma op maat aan te bieden naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst met bouwstenen, of om contact met u op te nemen naar aanleiding van een door u ingevuld contactformulier. Indien u een reisovereenkomst sluit met Rondreizen Peru worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst uit te voeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Indien u een reisovereenkomst sluit met Rondreizen Peru worden de door u verstrekte adresgegevens gebruikt om u facturen te sturen. Daarnaast worden uw naam, geboortedatum, nationaliteit en uw paspoortnummer gebruikt om het geboekte programma – inclusief hotels, vlucht-, trein- en bustickets en eventuele entrees tot Machu Picchu – te kunnen reserveren en organiseren. Daartoe verstrekken wij enkel de benodigde gegevens aan onze partners ter plekke. Daarna is de betreffende partner verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Wij hebben met onze partners afgesproken dat zij de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Als Rondreizen Peru wordt overgenomen door een andere partij kunnen uw persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

In alle andere gevallen worden uw gegevens niet verstrekt aan derden, behalve indien Rondreizen Peru op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken.

Websites van derden
Indien u via een hyperlink vanaf de website van Rondreizen Peru terecht komt op een website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Beveiliging
Rondreizen Peru respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Rondreizen Peru. Derden hebben geen toegang tot deze administratie.

Rondreizen Peru is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rondreizen Peru niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Rondreizen Peru.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens en ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ale u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u inzage in uw gegevens wilt hebben of Rondreizen Peru wilt verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen, kun u een e-mail sturen naar info@rondreizenperu.com. U kunt ook een brief sturen naar Rondreizen Peru, Isenburgstraat 3 4813 NA te Breda.

Wijziging van deze Privacyverklaring
Rondreizen Peru behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 20-10-2016